۱۳۹۹-۰۷-۲۸

قیمت گوشت

قیمت روز بازار انواع دام کشتاری در مشهد – مرجع بازار دام ( به صورت هفتگی بروز میگردد )

تاریخ : پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۴۰۰۰ ۶۹۰۰۰ ۶۶۰۰۰
ماده گاو ۲۵۰۰۰ ۵۷۰۰۰  
گوسفند ۴۳۰۰۰ ۷۶۰۰۰  
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۲۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۵۸۰۰۰
ماده گاو ۲۵۰۰۰ ۵۲۰۰۰  
گوسفند ۳۸۵۰۰ ۷۳۰۰۰  
شتر ۷۵۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۲۰۰۰ ۶۱۰۰۰ ۵۸۰۰۰
ماده گاو ۲۵۰۰۰ ۵۲۰۰۰  
گوسفند ۳۹۰۰۰ ۷۳۰۰۰  
شتر ۷۵۰۰۰