۱۴۰۱-۰۳-۰۲

پرسنل اتحادیه

امین میش مست هراتی مدیرعامل
افسانه اسماعیل زاده عسلی مدیر فنی و اداری
محمد صرافمدیر بازرگانی
سکینه خیاط مدیر مالی و حسابداری
مرضیه جعفری کادر اداری و بازرگانی
لیلا فیروزهامور مالی و مالیاتی
فاطمه سادات سلیمانیحسابداری
فرناز صفاییکارشناس بازرگانی