۱۳۹۹-۰۷-۲۹

مناظره تحلیل قیمت شیر خام و افزایش هزینه های تولید و عدم بروز رسانی قیمت مصوب

 مناظره تحلیل قیمت شیر خام  و افزایش هزینه های تولید وعدم بروز رسانی قیمت مصوب

با حضور

جناب آقای مهندس هراتی مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری استان خراسان رضوی

جناب آقای مهندس اخوان کارشناس معاونت بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

  جناب آقای مهندس هدایت نیا مدیرعامل تعاونی صنایع لبنی خراسان رضوی