۱۴۰۱-۰۳-۰۲

جلسه با مدیر کل منابع طبیعی استان

  • ۱۴۰۰-۰۱-۲۲
  • ۲۴۶ بازدید

به جهت بحث و بررسی در خصوص بحران خشکسالی و بر طرف کردن موانع تولید و در حوزه منابع طبیعی استان جلسه با حضور مدیر کل منابع طبیعی استان جناب دکتر فنودی و معاونین بر گزار گردید 

در این جلسه که با حضور و هماهنگی جناب مهندس رستمی مشاور محترم ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان در حوزه تشکلها و روابط عمومی سازمان برگزار شد موارد مربوط به دام در خصوص اراضی ملی و مراتع مورد بحث و بررسی قرار گرفت . همچنین مهندس هراتی مدیر عامل اتحادیه مواردی را در خصوص تسهیل در شرایط استفاده از مراتع و اراضی ملی جهت دام و شتر خصوصا در شرایط خشکسالی فعلی مطرح کرد که مدیر کل محترم منابع طبیعی اعلام مساعدت و همکاری های لازم را نمودند . به نظر می رسید موانع و محدودیتهای قانونی در مورد استفاده از اراضی و مراتع ملی به نفع تولید و اشتغال و همچنین حفظ این منابع ملی وجود دارد که نیاز به بازنگری و رفع این موانع می باشد . لازم به ذکر است بحران خشکسالی در حال حاضر مشکلاتی را برای تامین علوفه دام های استان از طریق چرا گاه ها بوجود آورده که در این شرایط یک همیت جمعی همه دستگاه های متولی را به جهت گذر از بحران میطلبد .