۱۴۰۱-۰۳-۰۲

طرح توسعه و بهبود مدیریت دامپروری آغاز شد

  • ۱۴۰۰-۰۱-۱۳
  • ۳۸۰ بازدید

همزمان با شروع سال نو ، طرح توسعه و بهبود مدیریت دامپروری با هدف ایجاد و تقویت بخش فنی و بازرگانی شرکتهای تعاونی دامپروری استان خراسان رضوی و افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در واحد های دامپروری استان ، به عنوان یکی از طرحهای زیر بنایی و اجرایی اتحادیه صنعت دامپروری خراسان رضوی آغاز گردید .

به گفته امین هراتی مدیر عامل اتحادیه در قالب این طرح و در فاز اول تعداد ۳۰ نفر کارشناس دامپروری عضو بسیج مهندسین کشاورزی استان و هر شهرستان یک نفر به صورت مامور به خدمت و نیروی اتحادیه به فعالیتهای فنی و بازرگانی در تعاونیهای مربوطه مشغول میگردند و در مسیر اجرا و همزمان با پیشرفت کار و در صورت نیاز تعداد نیرو ها افزایش می یابد .

وی افزود در شرایط فعلی توجه ویژه به بخش تولید و همزمان اشتغال میتواند کمک بسزایی به صنعت دامپروری نماید و سیاستهای اجرایی زنجیره تولید در قالب این طرح عملیاتی میگردد .

شرح وظایف این کارشناسان در وهله اول تقویت بخش فنی و بازرگانی تعاونیهای شهرستان هاست و در مسیر فعالیت ، اجرای دستورالعملهای تغذیه ای و اصلاح نژادی و آموزشی  اتحادیه را به منظور ارتقا سطح کمی و کیفی واحد های دامپروری برعهده دارند .

همچنین بررسی و اعلام وضعیت و مشکلات موجود در بخش و حوزه فعالیت کارشناسان به اتحادیه جهت پیگیری از دیگر وظایف این افراد میباشد .

در راستای این طرح کارگاه های آموزشی در قالب وبینار به صورت همزمان برای کل استان برگزار می گردد و این کارشناسان مجریان فعالیتهای خدماتی و آموزشی اتحادیه در شهرستان مربوطه هستند و گزارش وضعیت نقاط مختلف استان را به اطلاع اتحادیه خواهند رساند .

اتحادیه صنعت دامپروری استان خراسان رضوی همچون گذشته و بیش از پیش برنامه ها و طرحهای خود را در راستای خدمات رسانی به جامعه زحمتکش دامپروری استان با هدف ارتقا تولید و رفع موانع و مشکلات موجود در دستور کار دارد .