۱۴۰۱-۰۳-۰۲

سامانه ثبت تامین کنندگان دام اصلاح نژادی

  • ۱۳۹۹-۱۲-۰۶
  • ۵۸۴ بازدید

در راستای افزایش بهره وری در تولید دام سبک در دامداری ها به جهت سهولت در دسترسی به پرورش دهندگان و صاحبان گله های اصلاح نژادی (قوچ و میش های هترو و همو ) اتحادیه صنعت دامپروری استان خراسان رضوی اقدام به جمع آوری اطلاعات واحد های مذکور کرده تا در اختیار سایرین جهت تامین قرار دهد . لذا از صاحبان دامهای اصلاح نژادی درخواست می گردد فرم ذیل را تکمیل نمایند .

  •  
نام و نام خانوادگی  استان – شهر    شماره تماس  و  توضیحات 
هادی خسروی خراسان رضوی- زاوه   ۰۹۱۵۳۳۱۰۶۱۴ – افشاری هترو و همو
محمدتقی افتخاری آذربایجان غربی – نقده   ۰۹۱۲۶۱۷۵۵۶۲ – از سال ۶۸ کار اصلاح نژاد و تولید نسل جدیدی از قزل افشار دارای ژن چندقلوزایی زایی…..
احد رضایی خراسان رضوی – مشهد ۰۹۱۵۱۰۳۵۳۵۱ – فروش قوچ و میش هترو و همو -کردی و افشاری
محمد پارسی خراسان رضوی. مشهد ۰۹۱۵۱۴۳۲۲۱۴ – تولید قوچ و میش هترو و همو – فروش میش آبستن از همو- نژاد افشار برولا
محمد طاهری خراسان رضوی. شیروان ۰۹۰۵۴۳۴۲۸۳۷ – بره های همو و هترو نر و ماده
صادق صادقیان اول خراسان رضوی. کاشمر ۰۹۱۵۸۳۰۴۱۵۰ – نژادافشاری.هترووهمو- قزل