۱۴۰۱-۰۳-۰۲

نشستی با معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی

  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۸
  • ۳۸۹ بازدید

به جهت اعلام گزارش وضعیت و مذاکره در خصوص شرایط روز صنعت دامپروری استان جلسه ای در دفتر معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی برگزار شد

در این گفتگو که مدیر کل محترم اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان جناب دکتر پناه حضور داشتند عمده مشکلات روز ،  وضعیت بازار نهاده های دامی و معضلات ارز ۴۲۰۰ و تبعات و مضرات آن بود که از سوی مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری استان جناب مهندس هراتی مطرح گردید و جناب آقای دکتر اشرفی ضمن تایید موارد ، همکاری خود را با بخش صنعت دامپروری استان ابراز داشتند .

همچنین همزمان با مراسم ویدیو کنفراس کشوری افتتاحیه طرحهای بخش تعاون و به جهت اهمیت و جایگاه موثر تشکلها در سیستم اقتصادی و نقش آنها در اجرای طرحها و فعالیتهای دولتی به عنوان بازوان اجرایی دولت،  پیشنهاد گردید به صورت تخصصی در تصمیم گیری ها تحت عنوان اتاق فکر از تشکلهای استانی و اتحادیه ها دعوت به عمل آید و همفکری صورت گیرد ..