جلسه ویدئو کنفرانس بررسی مشکلات  مالیاتی شرکت های تعاونی دامپروری و کشاورزی

جلسه ویدئو کنفرانس بررسی مشکلات مالیاتی شرکت های تعاونی دامپروری و کشاورزی


1399/03/27 سه شنبه 

جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص رسیدگی به مشکلات اتحادیه و شرکتهای های تعاونی کشاورزی و دامپروری استان با حضور مدیر تعاون اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان و امور مالیاتی با همکاری اتحادیه تعاونیهای کشاورزی صنعت دامپروری استان در سالن اجتماعات اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مورخ سه شنبه 27 خرداد 1399برگزار گردید

در این مراسم عمده مشکلات مالیاتی تشکلهای دامی توسط مهندس هراتی مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری استان مطرح شد و نمایندگان دو دستگاه دولتی از سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس یگانه و جناب آقای مهندس سلطانخواه مدیر تعاون استان ضمن تایید و تکمیل موارد ، تاکید بر لزوم اجرا و رعایت ماده 81 قانون مالیاتی در خصوص معافیت کلیه فعالیتهای کشاورزی داشتند ضمن اینکه بزرگترین مشکل تشکلهای دامی مالیات فعالیت با غیر عضو است که تکلیف دولت است و باید خدمات رسانی از سوی تشکلها به کلیه دامداران چه عضو یا غیر عضو صورت گیرد .

مدیران شرکتهای تعاونی دامپروری استان هم به صورت ویدیو کنفرانس در ادارات تعاون شهرستانها در این جلسه حضور داشتند  

در پایان امین هراتی مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری استان پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی بررسی پرونده های مالیاتی تشکلهای دامپروری را با حضور نمایندگان دستگاههای متولی و اتحادیه و امور مالیاتی مطرح کرد که مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد توسط مدیر تعاون استان طی نامه های ابلاغ گردید