همایش هویت گذاری دام و بهبود مدیریت گله در شهرستان سبزوار

همایش هویت گذاری دام و بهبود مدیریت گله در شهرستان سبزوار


پیرو اجرای طرح هویت گذاری دامهای استان و همچنین طرح بهبود مدیریت در دامپروری ها و پس از برگزاری 3 همایش در شهرستانهای مشهد - گناباد و نیشابور این همایش در 16 مهر ماه در شهرستان سبزوار برگزار گردید . در این همایش که با همکاری شرکت تعاونی گاوداران سبزوار و مدیریت جهاد شهرستان برگزار گردید مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و  سبزوار و کارشناسان ، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی و کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی و حدود 200 نفر دامدار شهرستان حضور داشتند....

 

مهندس هراتی مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری استان 

 

دکتر مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی 
دکتر جعفری مدیر امور دام سازمان جهاد استان 
مهندس برغمدی مدیریت جهاد شهرستان سبزوار 
مهندس فلاحی مدیر عامل تعاونی گاوداران صنعتی سبزوار