دسته بندی : عمومیکتاب بهبود مدیریت گله منتشر شد

کتاب بهبود مدیریت گله منتشر شد


با توجه به اهمیت موضوع بهبود مدیریت گله های گاو شیری و بحث DHI  این اتحادیه به عنوان مجری طرح مذکور اقدام به تالیف و گردآوری...

نمایشگاه دام و طیور مشهد - تیر 1397

نمایشگاه دام و طیور مشهد - تیر 1397


شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی زمینه رقابت تولیدکنندگان و اطلاع از آخرین فناوری‌ها و دستاوردهای روز دنیا در حوزه‌های گوناگون صنعت و اقتصاد را فراهم می‌کند،...


گزارش عملکرد سال 1396

گزارش عملکرد سال 1396


بر اساس رسالت اتحادیه مبنی بر مدیریت و حمایتهای همه جانبه اعضا در تمام زمینه های علمی و فنی و بازرگانی ، این اتحادیه اقداماتی...